Lesegruppe
• 20​ 10​ 2020 •
After Work
ONLINE: Gespräch
• 19​ 09​ 2020 •
Un/Learning from the Gwangju 18 May Democratic Uprising Today 19 September
Film
• 17​ – 21​ 09​ 2020 •
Christian Nyampeta
The Landing between Us
• 15​ 09​ 2020 – 18​ 05​ 2021 •
Geister, Spuren, Echos:
ARBEITEN IN SCHICHTEN
Ausstellung
• 03​ 07​ – 27​ 09​ 2020 •
Gwangju Lessons
News
News
-